ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
I "Kurran" låstes gruvarbetare in om de var allt för berusade innan arbets början. Byggnaden uppfördes troligen på 1600-talet, men efter att den tjänat ut sitt syfte fick en gruvarbetaränka, vars man dog i gruvan, använda den som vedbod. Den renoverades och flyttades till sin nuvarande plats år 1975.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR