ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
I förgrunden syns fundamenten till Kogruvans lave och sovringsverk (Kogruvan ligger till höger utanför bild). Verket var endast igång under åren 1915-17 och togs bort 1925. Malmen anrikades i fortsättningen vid Tabergs gruvor, ca 1 km norrut.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR