ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
Blickar man ned i Kogruvan kan man ännu se detta pump- eller tryckluftsrör, bakom ett smalt bergband. Gruvan upptogs i början av 1700-talet och har varit en av de mest givande i gruvfältet. År 1890 var gruvan drygt 200 meter djup och den bröts sedermera till ett djup av 235 meter.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR