ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARKSBERG


Foto: J. Kruse 2005
Gubbortslaven vid Nordmarksberg är med sina 3 styckna fyrkantiga "lådor" staplade på varandra unik i Sverige. Schaktet började drivas i slutet av 1700-talet och 1890 byggde man in en vattenkraftsdriven personhiss ned till 90 meters djup. Nuvarande djup, 320 meter, uppnåddes år 1914. I bakgrunden skymtar Nygruvelaven.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR