ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: J. Kruse 2005
Till vänster Tabergs kanal och till höger sågen i Taberg. Den ägdes tidigare av Uddeholmsbolaget och försåg Nordmarksgruvorna och bolagets bostäder i trakten med virke. Idag drivs sågen av en privatperson.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR