ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HÖGBERGSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Nollpunkten vid Högbergsfältet ligger vid södra delen av Yngshyttegruvan. Bara någon meter öster om punkten så stupar berget rakt ned i gruvan.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR