ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HÖGBERGSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Finnfallsgruvan bröts på en mindre malmkropp, 200 m2, fram till 1906.  Den var då drygt 70 meter djup. Sammanlagt bröts 13 000 ton. Idag återstår bara några igenrasade schakt.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR