ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HÖGBERGSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2004
Stora Nygruvan är en av de största gruvöppningarna i Filipstads Bergslag. Malmkroppen var dock inte speciellt samlad, utan skarnmassan verkar bara här och där varit insprängd med brytvärd malm. Från 1753 fram till nedläggningen 1875 bröts 62 000 ton malm.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR