ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HÖGBERGSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2006
Strax söder om Stora Nygruvan sänktes 1856 ett schakt för att underlätta uppfordringen från gruvan. I mitten på 1860-talet insattes här ny stegväg och nya konststänger. Schaktet var då ca 60 m djupt. Idag håller jordmassorna kring schaktet dock på att rasa ihop totalt.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR