ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2002
Jan Kruse som står på kammen mellan Kran- och Baggegruvan fotar glatt av Per Andersson som står nere och viftar med armarna i ett gammalt arbetsrum.  I närheten av där Per står kan man se rester av både handborrade och tillmakade bergytor.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR