ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2003
Alabamagruvans fyndighet är den största järnmalmskroppen i Värmland. Järnhalten är dock relativt låg och berget rasbenäget. Idag används den av Gåsgruvan Kalcit som avfallsdamm. Därav de psykadeliska mönstren i vattnet.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR