ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2005
Finnmosseschaktet drevs som stigort vid Persberg mellan åren 1969-70. Detta för att kunna ta emot malm från Finnmossens gruva i Nordmark. "Tabergssligen" behövdes inte längre då man i Hagfors övergått till annan järnframställningsmetod. Finnmossemalmen anrikades dock endast några år i Persberg, ty redan 1973 lades Finnmossen ned. Till vänster ses det nya laboratoriet, byggt på 1960-talet.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR