ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: Jan Kruse 2004
I förgrunden Gustav Adolfs gruvan, en rejäl gruvöppning, och i bakgrunden gruvlaven med nytillkommna silos för Gåsgruvan kalcits räkning. Gustav Adolfs gruvans malmer är brutna ned till ca 400 m, men då de var alltför smala, lades brytningen ned omkring 1940.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR