ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2004
Bilden visar nuvarande Svenska Minerals huvudkontor i Persberg. Byggnaden är uppförd 1987, då det äldre gruvkontoret  (tidigare tillhörande järngruvan) brann upp. Nisse Larsson, tidigare förman vid Gåsgruvan, som bor mitt emot byggnaden berättar om branden: "Det var så varmt att jag inte ens kunde ta i fönsterrutorna på vårat hus". Branden skedde genom ett pyromandåd.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR