ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2005
Persbergs odalfält 2005. Som synes, den 60 m höga gruvlaven i mitten, till vänster silos för Gåsgruvan Kalcits verksamhet (lastning på lastbil, byggt efter gruvans nedläggning 1980). Den snötäckta "hatten" i mitten är ett vändbrott från stånggångarnas tid. Vändbrottet är ett av få äldre kvarvarande lämningar från gruvans storhetstid.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR