ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2003
I detta gamla magasin hämtade arbetarna förr i tiden vad de behövde i form av mat och kläder, varför avdrag sedan gjordes på likviderna, då de fick vara glada om de inte blev skyldiga. I magasinet fingo de också brännvin, vilket väl enligt mångas mening var t.o.m.  viktigare än maten. Så skrev  facktidningen "Gruvindustriarbetaren"  nr 3, mars 1946, i bildtexten till magasinbyggnaden i ett större reportage om Persberg.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR