ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2003
Storgruvan (bilden) var länge Persbergs Odalfälts mest givande gruva. Så småningom körde Alabamagruvan om, i antal brutna ton, men den uråldriga Storgruvan bröts ända till slutet 1980. Idag tyvärr vattenfylld, men en gång i tiden var det en oerhört livskraftig industri. Här klättrades på stegar, här var gruvspel och malmtunnor som hissades upp, här gick gruvpumpar ned. Idag tyvärr helt tyst och stilla. Men det är en fascinerande plats, dock inte ofarlig!
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR