ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: J. Kruse 2003
Bilden visar den första transformatorstationen i Persberg vilken är byggd 1905. Kraften togs från Älvestorp söder om Grythyttan och gjorde maskinborrning vid gruvfältet möjlig.  Transformatorerna var luftkylda och därmed mindre driftssäkra. På grund av detta så byggdes 1918 ett nytt transformatorhus med oljekylda transformatorer. Den byggnaden står än idag kvar intill nuvarande betonglave. Transformatorn på bilden ligger strax norr om Alabamagruvans stora rasöppning.
 

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR