ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ODALFÄLTET


Foto: Jan Kruse 2004
Utfrakten från nya laven (klar år 1950) skedde med hjälp av en 750 mm industrirälsbana, vilken gick in med en stoll under anrikningsverket. En del av berget gick rakt ned mot sjön, och  där delade spåret sig senare till två , ett för järnmalm, och ett för makadam. Härifrån lastades berget på den normalspåriga järnvägen. Ett spår svängde dock till höger efter att det kommit ut från laven, och gick vidare till kulsinter- och svampverk.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR