ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

STRIBERG 1899Brytningsresultat vid Stribergsfältets olika gruvor år 1899.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR