ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

GETBERGETS SILVERGRUVOR


Karta: J. Kruse 2005
Karta över Getbergets Silvergruvor, Långban. Kartan hämtad från Haralds Carlborgs "Långbans Malmtrakt", från 1931.


 


NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR