ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

    GÅSGRUVEFÄLTET                                                                                       HISTORIK>>>>

Nedan följer ett antal bilder från Gåsgruvefältets järn- och sulfidmalmsfyndigheter (Kobergs zinkgruva), som ligger ca 4 km nordöst om Filipstads kyrka. Alldeles intill ligger också Gåsgruvans kalkbrott.

   
       
         
         
 
            


 
 

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR