ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

    GRUVÅSEN - TORSKEBÄCKEN                                                                       HISTORIK>>>>

Nedan följer ett antal bilder från Gruvåsens sulfidmalmsfyndigheter, som ligger ca 2 km nordöst om hyttbyn Torskebäcken. Dessutom bilder från anrikningsverket vid Torskebäcken.

         
         
         
 
            


 
 

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR