ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA

 I Filipstads Bergslag är ju tyvärr alla gamla gruvor sorgligt vattenfyllda. Hur göra för att få en äkta
 gruvupplevelse? Jo, den 1 okt. 2006 åkte vi till Sala Silvergruva, för att få prova på tillmakning, stegklättring
 och annat spännande. Resan, som delvis gjordes i studiesyfte, var väldigt trevlig, och många saker kan
 också överföras till gruvorna i vårt område. Klicka på bilderna nedan för mer information.

         
         
         

  Två av gruvlavarna i Sala finns på vår tio i topp lista: >>>>>
  Tillbaks till "GRUVOR": >>>>>
  Länk till Sala Silvergruvas hemsida: >>>>>

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR