ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TOPPLISTA ÖVER SVERIGES GRUVLAVAR

Runt om i Sverige finns ett stort antal gruvlavar. Pga av höga under- hållskostnader och brist på andra användningsområden så står de flesta tyvärr och förfaller. Ett flertal har också rivits av säkerhetsskäl.

Men det finns även ljuspunkter, lavar som regelbundet underhålls och bevaras åt eftervärlden. De sticker upp ovanför trädtopparna som symboler för en industriepok som gått i graven. Vi får inte heller glömma de lavar som faktiskt är i drift. Speciellt i norra Sverige.

Listan nedan är en personlig topplista av Jan Kruse över de mest sevärda, vackraste och spektakuläraste gruvlavarna som finns. Det finns säkert andra åsikter om rangordningen bland Sveriges gruv- lavar. Maila gärna och tala om vad du tycker.

Se listan med bubblare...
Se listan med specialkategorier...

Vi måste också passa på att tipsa om Petter Eklunds bok "På spaning efter gruvlavar" (ISBN 91-7988-124-6). En fenomenal betraktelse i ämnet gruvlavar, som vi varmt rekommenderar.

Klicka på önskad bild så visas en förstoring med text.


1

Drottning Christinas schakt
Sala


2

Westmans lave
Bersbo


3

Creutz schakt
Falun


4

Karl XI:s schakt
Sala


5

Storgruvans lave
Bersbo


6

Gröndalsgruvans lave
Norberg


7

Klingspors schakt
Ställberg


8

Södra schaktets lave
Mossgruvan


9

Lundborgs schakt
Stripa


10

Nygruvelaven
Nordmarksberg


MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
NYKROPPA
PERSBERG

STATISTIK
10 DJUPASTE GRUVORNA
PRODUKTION 1920-1980
UPPFORDRING 1900
NEDLÄGGNINGSÅRTAL

SPRÅK
SVE-ENG-TYSK LEXIKON

HELA SVERIGE
MALMERNA I SVERIGES BERG
SALA SILVERGRUVA 2006
DALKARLSBERGS GRUVOR 07
GRUVOR POLCIRKELN
NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR