ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

NYKROPPA

Hornkullens silvergruvor är väl det första man tänker på när det gäller Nykroppa och bergshantering. Inte någon jättelik gruva, men den är öppen för turister och man kan göra ett besök i underjorden. Det är tyvärr inte möjligt på något annat ställe i Filipstads bergslag.

Nykroppa är mest känt som bruksort men det har även brutits järn- malm vid ett stort antal gruvor i om givningen. Upp mot Gammalkroppa går ett malmstråk som följer den gamla fina kanalen och vid Fallgruvehöjden kan man hitta många gruvhål i berget. Sammanlagt torde ca 300 000 ton järnmalm brutits i Kroppa socken genom åren.

Klicka på länkarna uppe till höger för att lära mer om Kroppa sockens gruvor.

Här finns också en översiktskarta över gruvorna i Nykroppa socken:
Kroppa socken - gruvor


KROPPA SOCKEN
KROPPA SOCKEN - GRUVOR
ANSVIKSFÄLTET
HORNKULLEN
SUNDSGRUVORNA
JÄRNGRUVOR

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA SOCKEN
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR