ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERG

Översiktskarta över gruvorna i Persbergs malmtrakt...
...
Persberg är faktiskt det enda stället i Filipstads bergslag är man fortfarande bedriver gruvbryning. Järnmalmsgruvorna är nedlagda, men i Gåsgruvan bryts kalksten. Huvudsakligen i dagbrott.

Läs mer om Gåsgruvans kalkbrott...

I området finns massor av gamla gruvfält och Persbergshalvön är fullständigt perforerad av håligheter där man letat efter den värdefulla järnmalmen. Även på öarna ute i Yngen har man varit och hämtat upp det "svarta" guldet.

Läs mer om Älgön...
Läs mer om Getön...
Läs mer om Storön...

Av de större fälten är Högbergsfältet och Odalfältet de mest kända. Det var också vid Odalfältet som den sista skippen med järnmalm fraktatdes upp i slutet av 1970-talet.

Läs mer om Högbergsfältet...
Läs mer om Odalfältet...

Uddeholms sista försök att skapa förutsättningar för fortsatt gruv- brytning gjordes i Starkfallet. Men malmkroppen, som ligger under Yngens botten, blev aldrig bearbetad.

Läs mer om Starkfallet...

PERSBERG
DUNDERBACKSFÄLTET
GULDKAKEGRUVORNA M.FL.
GETÖN
GRUVÅSEN
GÅSGRUVEFÄLTET
GÅSGRUVANS KALKBROTT
HAGGRUVEFÄLTET
HÖGBERGSFÄLTET
JORDÅSFÄLTET
LIMTJÄRNSFÄLTET
LÅNGSKOGSFÄLTET
MÖRKHULTSFÄLTET
NYTTSTAFÄLTET
ODALFÄLTET
PAJSBERGSFÄLTET
STENNÄSFÄLTET
STORÖN
YNGSHYTTEFÄLTET VÄSTRA
YNGSHYTTEFÄLTET ÖSTRA
ÄLGÖN

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
NYKROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR