ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ÄLGÖN

Älgön ligger, liksom grannen i väst, Getön, i norra delen av sjön Yngen, öster om Persbergshalvön.

Någon ordnad gruvdrift verkar aldrig ha förekommit på ön. Gruvorna heter Hökkullsgruvan, Reinholdsgruvan och Älgögruvan. Till Hökkulls- gruvan leder en kort stollgång från stranden nordost om gruvan. En mindre stollgång finns även vid Älgögruvan. Denna gruva är förmodligen den största.

Gruvorna synes huvudsakligen ha brutits omkring 1850 och i början av 1870-talet. Under åren 1848-71 bröts sammanlagt 3 500 ton.

ÄLGÖN
HISTORIK

PERSBERG
DUNDERBACKSFÄLTET
GULDKAKEGRUVORNA M.FL.
GETÖN
GRUVÅSEN
GÅSGRUVEFÄLTET
GÅSGRUVANS KALKBROTT
HAGGRUVEFÄLTET
HÖGBERGSFÄLTET
JORDÅSFÄLTET
LIMTJÄRNSFÄLTET
LÅNGSKOGSFÄLTET
MÖRKHULTSFÄLTET
NYTTSTAFÄLTET
ODALFÄLTET
PAJSBERGSFÄLTET
STENNÄSFÄLTET
STORÖN
YNGSHYTTEFÄLTET VÄSTRA
YNGSHYTTEFÄLTET ÖSTRA
ÄLGÖN

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
NYKROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR