ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

NORDMARK

Översiktskarta gruvor - Nordmarks malmtrakt, norra delen
Översiktskarta gruvor - Nordmarks malmtrakt, södra delen

I Nordmark finns 4 större huvudfält där gruvbrytning bedrivits i modern tid. Nordmarkberg, Taberg och Värmlandsberg i nordöst samt Finn- mossen i söder. Dessutom hittar man ett mycket stort antal mindre fält från äldre tider runt omkring.

Läs mer om Nordmarksberg...
Läs mer om Taberg...
Läs mer om Finnmossen...
Läs mer om Värmlandsberg...

NORDMARKS GRUVMUSEUM
Nordmarks hembygdsförening driver Nordmarks museum. Där kan man lära sig det mesta om gruvepoken som varade i ca 700 år. Gör gärna ett besök.

Läs mer om Nordmarks museum...

NORDMARKS GRUVBY - VÄGLEDNING
Du kan också hämta hem en vägledning (4,5 MB) på 12 A4-sidor som handlar om gruvbyn Nordmark. Här finns historik om gruvorna med bilder och information om Nordmarks gruvmuseum, kartor m.m.
Hämta hem...

I övrigt är Nordmark en relativt lugn idyll. En fridfull plats, inte lika mycket turistfälla som Långban. Värmlandsberg lades som sista gruva ner 1980, järnvägen är borta och naturen börjar sakta återställa ordningen. De unika trävarna i Nordmarksberg står kvar som ståtliga industriminnesmärken.

Se bilder på Nordmarksbergs gruvlavar...


NORDMARK
AG/FALLGRUVORNA
BJÖRNBERGSFÄLTET
FINNMOSSEN
FINNSHYTTEBERGSFÄLTET
GRUNDSJÖFÄLTET
GÄNG-, GRAVÅS-, SNÖSOCKE-, MFL GRUVOR
HABORSHYTTEFÄLTET
HÖKBERGSFÄLTET
JAKOBSBERGSFÄLTET
LINDBOMSGRUVORNA
MATSBERGSFÄLTET
NORDMARKSBERG
ORMBERGSFÄLTET
SANDSJÖBERGSFÄLTET
TABERG
VÄRMLANDSBERG

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR