ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

ÅRTAL FÖR NEDLÄGGNING

Nordmarksberg1962
Värmlandsberg1980
Finnmossen1973
Taberg1962
Persberg (Odalfältet) 1977
Långban1972
 

Anmärkning:
Nordmarksberg bröts en kort period år 1965, medan man uppförde den nya laven efter branden vid Finnmossens gruva.
Produktionen stoppades vid Persbergs järngruva 1977. Med hjälp av statliga stöd gjordes dock en del tillredningsarbeten fram till oktober 1980.

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
NYKROPPA
PERSBERG

STATISTIK
10 DJUPASTE GRUVORNA
PRODUKTION 1920-1980
UPPFORDRING 1900
NEDLÄGGNINGSÅRTAL

SPRÅK
SVE-ENG-TYSK LEXIKON

HELA SVERIGE
TOPPLISTA GRUVLAVAR

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR