ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

PERSBERG - GRANÖN, STÄLLBERGSBOLAGEN 1959


                                                                                                                                                Källa: Värmlandsarkiv 2008 Ställbergsbolagen i Ludvika mutade i slutet av 1950-talet inte bara in det område i Nordmarkstrakten som skulle bli Värmlandsbergsgruvan, utan även ett flertal områden kring ön Granön i sjön Yngen, endast några km öster om Persbergs odalfält.