ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUNDSJÖFÄLTET

Nordost om Grundsjön, ligger en del, i allmänhet mycket små gruvor. Den största, Uddgruvan, är belägen 1 km nordost om Bastkullens by. Dagöppningen till Uddgruvan är 40 meter lång och 3-4 meter bred samt orienterad i nordväst-sydost. Gruvan nämns som bruten följande år:

1782-87
1807-08
1829-30
1845-47

Uddgruvan består egentligen av tre gruvor och bröts enligt nedan:

Södra Uddgruvan1831-32
Mellanuddgruvan1832
Norra Uddgruvan1842-45

Malmfångst redovisas dock till och med 1857. Sammanlagt har Uddgruvorna gett knappt 3 300 ton malm.

Vid granitkontakten nordost om Bastkullen ligger Gustavsgruvan som brutits på en ganska väl samlad malm. Öster därom ligger, nära kontakten till ett massiv av Hyttsjögranit, sju små gruvhålor med till synes mager malm i hornbländeskarn. Malmen är här högst en halv meter bred.

Öster om Stora Ovantjärns sydända ligger tre små gruvor, sannolikt relationernas Överhöjdsgruvor. Dessa ligger i små leptitbrottstycken i en kvartsförande Gabbro och deras malmer åtföljs av pyroxen och grovt hornblände.

Till Grundsjöfältet kan slutligen även räknas den lilla gruva som ligger söder om Grundsjön, vid den östligaste gården i Grundsjöhytte by. Varpen till denna gruva visar ett mörkt hornbländeskarn samt rikligt med grönsten och leptit.

GRUNDSJÖFÄLTET
HISTORIK

NORDMARK
AG/FALLGRUVORNA
BJÖRNBERGSFÄLTET
FINNMOSSEN
FINNSHYTTEBERGSFÄLTET
GRUNDSJÖFÄLTET
HABORSHYTTEFÄLTET
HÖKBERGSFÄLTET
JAKOBSBERGSFÄLTET
LINDBOMSGRUVORNA
MATSBERGSFÄLTET
NORDMARKSBERG
ORMBERGSFÄLTET
SANDSJÖBERGSFÄLTET
TABERG
VÄRMLANDSBERG

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR