ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HÖKBERGSFÄLTET
 
BILDER: >>>>
BESÖK VID HÖKBERGET: >>>>

Hökbergsfältet ligger öster om nordligaste delen av Lersjön, cirka en km öster om vägen till Nordmark från Filipstad.

Den största gruvan, Hökbergsgruvan, har brutits på en horisontellt in i berget liggande malm och gruvans tak utgörs av en metertjock grön- sten. Denna gruva är en ganska populär grillplats och den kallas även för "Hökbergsgrottan" då man lätt skulle kunna tro att det är en sådan, eftersom den inte går rakt ner i berget som de flesta gruvor.

Inte långt från denna gruva ligger en skärpning som är cirka 5 m djup. Den är dock inte vattenfylld, så det gäller att vara försiktig. De övriga gruvorna (drygt 10 st) är vattenfyllda och egentligen av föga intresse.

I relationerna nämns Hökberget 1708, 1823 och 1824. Förutom de två sistnämnda åren redovisas malmfångst 1805-06, 1839 och 1853. Endast en summa av 536 ton har redovisats från dessa gruvor.

Gruvorna är värda ett besök och det som är intressant är naturligtvis det ganska mäktiga bergrum som blivit kvar sedan brytningen. Där kan man sitta och grilla korv och fundera över livets vedermödor.

Tyvärr är Hökbergsfältet inte direkt lättillgängligt, utan man får gå en bra bit rakt igenom skogen, men lite motion skadar ju aldrig. Man kan dels gå från Nordmarksvägen österut (1 knapp km att gå), dels åka ner förbi Änggruvornas (Finnshyttebergsfältet) skjutbanor fram till Skribotjärnen. Efter drygt 200 m svänger man vänster och kör sedan uppför tills man kommer fram till en vändplan. Därifrån tar man sig sedan till fots i nordvästlig riktning över en mosse. Efter cirka 300 m är man framme.

HÖKBERGSFÄLTET
HISTORIK
BESÖK VID HÖKBERGET
BILDER

NORDMARK
AG/FALLGRUVORNA
BJÖRNBERGSFÄLTET
FINNMOSSEN
FINNSHYTTEBERGSFÄLTET
GRUNDSJÖFÄLTET
HABORSHYTTEFÄLTET
HÖKBERGSFÄLTET
JAKOBSBERGSFÄLTET
LINDBOMSGRUVORNA
MATSBERGSFÄLTET
NORDMARKSBERG
ORMBERGSFÄLTET
SANDSJÖBERGSFÄLTET
TABERG
VÄRMLANDSBERG

MALMTRAKT
LÅNGBAN
NORDMARK
KROPPA
PERSBERG

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR