ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA
NYHETER
INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR
Copyright © Filipstads Bergslag

SPECIALDOKUMENT

GRÄNGESBERGS GRUVOR - KARTA
 

 
 


Karta över Grängesbergs gruvor ca 1931. Kartan finns med i boken "Mineralfyndigheter" av Björn Tiberg, tryckt i Falun 1931. Längst uppe i vänstra hörnet, ligger Granlundsgruvan, vars namn kan vara svårt att se. Tiberg var född vid Långbans gruvor i Filipstads Bergslag år 1877 och son till disponent H. V. Tiberg. Björn var bland annat bergmästare i Falun under åren 1931 - 42.