ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

ALIMAKHISS

Nordmarksberg
Alimakhiss har troligen aldrig använts i Nordmarksbergs gruvor.

Värmlandsberg
Användes bland annat vid uppdrivningen av det nya schaktet.

Se bild på Alimakhiss...

Finnmossen
Alimakhiss användes aldrig enligt Lars Carell, platschef 1959-73.

Taberg
Den 330 m höga stigorten för Värmlandsschaktets genomslag med dagen, drevs med hjälp av Alimakhiss under åren 1961-62.

Se bild på Alimakhiss...

Persberg
Vid stigortsdrivning var Alimakhiss vanligt förekommande från 1960-talet och framåt.

Se bild på Alimakhiss...

Långban
Alimak har troligen aldrig använts i Långban.

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR