ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

HUVUDSCHAKT

Nordmarksberg
Gubbortsschaktet (vertikalt) 318 m nivå, cirkelrunt, 5 m i diameter.

Se bild 1 på schakt...
Se bild 2 på schakt...
Se ritning på schakt...

Nygruveschaktet (donlägigt) går ned till ca 80 m nivå.

Se bild på schakt...

Värmlandsberg
Vertikalt, cirkelrunt schakt, drygt 4 m i diameter. Senare drevs ett nytt schakt upp till dagen, okänt hur detta var utformat. Djup ca 430 m.

Se bild på schakt...

Finnmossen
Tibergs schakt påbörjades år 1900. Det är rektangulärt med olika storlekar på olika nivåer. På de djupare nivåerna är schaktet ungefärligen 3,5 x 4,0 m. Djupet är 402,5 m.

Taberg
Oskars schakt: går ner till ca 450 m avvägning. Schaktet är cirkelrunt med minst 5 m i diameter men kommer på 130 m avvägning in i ett större arbetsrum som sträcker sig ned till 220 m avvägning. Genom detta stora gruvrum påbörjades redan på 1880-talet en drygt 90 m (!) hög sinnerstensmur som blev klar 1912.

Värmlandsschaktet: går ned till drygt 520 m avvägning. Mått okänt.

Persberg
Rektangulärt, mått för tillfället okända.

Långban
Nya schaktet är rektangulärt och av ganska stora mått, nämligen 2,5 x 6,0 m. Djupet uppgår till ca 320 m.

Se ritning på schakt...

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR