ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

GRUVANS DJUPASTE PUNKT

Nordmarksberg
Ca 370 m avvägning.

Värmlandsberg
Cirka 430 m.

Finnmossen
Troligen samma som Tibergs schakt, 402,5 meter.

Taberg
Värmlandsschaktet drygt 520 m avvägning.

Persberg
Troligen Gustav Adolfs schakt, 420 m djupt.

Långban
Drygt 500 m väster om Nya schaktet (under Hyttsjön) finns på 320 m nivå ett blindschakt som går ned till ca 370 m avvägning.

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR