ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

LAVENS KONSTRUKTION

Nordmarksberg
Gubbortslaven, som fick sitt nuvarande utseende 1925, även om den senare höjts en etagé, är gjord av trä och cirka 20 m hög.

Se bild på lave...

Nygruvelaven är också byggd i trä på 1940-talet, men även utrustad med en betongficka rymmande 300 ton. Också denna är cirka 20 m hög.

Se bild på lave...

Värmlandsberg
Stållave i fackverkskonstruktion. Uppskattningsvis 20 m hög.

Se bild på betongplatta...

Finnmossen
År 1965 då den gamla trälaven brann ned till hälften, byggdes en ny lave. Man kunde dock använda den gamla lavens träben och lyfte upp två stålsektioner ovanpå benen. Stålsektionerna täcktes sedan med plåt som väggar. Den västligaste gruvlaven i hela Bergslagen är sålunda av både trä och stål och uppskattningsvis 20 m hög.

Se bild på lave...

Taberg
Trälave byggd år 1913. Förstärkt 1944-45. Höjd 23 meter.

Persberg
60 meter hög betonglave som togs i bruk 1950. I anslutning till denna anrikningsverk, kontor, verkstad, spelhus och gruvstuga, allt under ett tak.

Se bild på lave...

Långban
Nya schaktet: trälave, ca 26 m hög, färdigställd år 1920. I anslutning till laven finns skrädhus i trä, samt en betongficka som byggdes för dolomiten i mitten på 1950-talet.

Se bild på lave...

Lokaschaktet: trälave, ovanligt låg, ca 10 m hög, uppförd under år 1905.

Se bild på lave...

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR