ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HISS/SKIPSTYRNING

Nordmarksberg
Gubbortsschaktet: trägejdring, lingejdring dock fram till omkring 1920.

Se bild 1 på schakt...
Se bild 2 på schakt...
Se ritning på schakt...
Se bild på hisskorg...

Nygruveschaktet: endast berguppfordring, lutande hundar med hjul på räls.

Se bild på tömningsstation för hundarna...
Se bild på schakt...

Värmlandsberg
Lingejdring.

Finnmossen
Trägejder.

Taberg
Trägejder.

Persberg
Trägejder.

Långban
Trägejder i Nya schaktet men lingejdring i Lokaschaktet.

Se ritning på schakt...

Bjelkes schakt trägejdring?

Se bild på schakt...

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR