ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

GRUVSPEL

Nordmarksberg
Till Gubbortslaven användes ett Morgårdshammarspel tillverkat 1918. Linkarets diameter 2,4 m. Max spelhastighet var från början 2 m/s men sänktes senare av okänd anledning till 1,6 m/s.

Se bild 1 på spel...
Se bild 2 på spel...
Se bild på spelhus...
Se annons från Morgårdshammar...

Till Nygruveschaktet använde man sig utav ett gruvspel från Norbergs Mekaniska Verkstad, troligen tillverkat på 1940-talet. Linkarets dia- meter 1,4 m. Max spelhastighet 2,1 m/s.

Se bild på spel...

Värmlandsberg
1976 byggdes det dåvarande Kema-spelet om till ett så kallat Koepe- spel för dubbel uppfordring.

Finnmossen
Från och med 1965 Koepespel i lavtoppen av ASEA: s tillverkning. Spelet kom från Tabergs gruva och är tillverkat 1956. Spelhastighet - 3 m/s. Skiparna tog vardera max 1,5 ton nyttig last.

Se bild 1 på spel...
Se bild 2 på spel...

Taberg
Oskars schakt: bergspel tillverkat av Morgårdshammar år 1918. Nyttig last 2,7 ton berg/skip. Linkarets diameter 3,5 m. Max spelhastighet 2,6 m/s. Personspel tillverkat av Brefvens bruk år 1900, moderniserat år 1945. Spelhastighet 2,4 m/s.

Se annons från Morgårdshammar...
Se spelsignaler...
Se bild på spelhus...

Värmlandsschaktet: Koepe-spel, tvålinigt, tillverkat av ASEA år 1956. Nyttig last 1,5 ton berg i vardera skip. Spelhastighet 3 m/s. Detta spel gick år 1965 till Finnmossegruvan.

Persberg
I den nuvarande laven, som togs i bruk år 1950, användes för personbefordran det gamla spelet av Morgårdshammars tillverkning, som tidigare betjänade Kung Gustavs schakt. Spelet togs i bruk år 1914, men betjänade först Gustav Adolfs schakt. Linkaret till detta hade den imponerande diametern av 4 m! Till de två skipparna användes ett modernt enlinigt Koepespel av ASEA: s tillverkning. Vardera skip hade en kapacitet av 3 tons nyttig last och en spelhastighet av 4 m/s. Spelhastigheten vid persontrafik med det gamla Morgårdshammarspelet var 2,5 m/s. Båda spelen stod på marknivån och linorna fick brytas över brytskivor i lavens topp.

Se bild på spelhus...
Se bild 1 på linskivor...
Se bild 2 på linskivor...
Se annons från Morgårdshammar...

Långban
För Nya schaktet insattes år 1919 ett gruvspel av Morgårdshammars tillverkning. Linkarets diameter 1,8 m. Spelhastigheten var år 1930 vid ett speldjup av 193 m i medeltal 1,4 m/s, vilket motsvarade en max hastighet av ca 2 m/s.

Se bild på spelhus...
Se skiss över spelhus...
Se annons från Morgårdshammar...

För Lokaschaktet fanns ett redan år 1908 tillverkat gruvspel av ASEA:s fabrikat. Spelet drevs fram till 1914 av en fotogenmotor, då en elmotor monterades instället. Trummans diameter 1,2 m. Spelhastighet ca 1 m/s. Nyttig last 600 kg. Till denna hiss fanns även en motvikt. Spelet verkar ha byggts om, då H. Carlborg år 1931 uppger att det fick ta en last av 350 kg.

Se bild på spelhus...
Se bild på spel...

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR