ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

LASTMASKINER

Nordmarksberg
Vid nedläggningen fanns en Atlas LM 20 vid magasinbrytnings- området på 256 m nivån.

Värmlandsberg
Ett antal olika lastmaskiner har använts, bland annat Atlas Copco LM 30, LM 56 och LM 100 (spårbundna). Dessutom Atlas Copco T4G som hade gummihjul och flak där malmen lastades. Dessutom fanns minst en st. T2G (gummihjul) som även (endast?) användes till att rigga upp aggregat för långhålsborrning.

Se bild på LM 30...
Se bild på LM 56...
Se bild på T2G...

Finnmossen
På senare tid användes Atlas Copco LM-56: or. Övriga lastmaskiner okänt för tillfället.

Se bild på LM 56...

Taberg
För lastning av mullmalmen i Dyvik (ovan 80 m avvägn) fanns år 1954 en Atlas LM 20. Övriga lastmaskiner var då LM 43, 45 och 48. De tre sistnämnda var snarlika, endast nettovikten och skopans höjd över rälsen i upplyft läge skiljde.

Persberg
Huvudsakligen användes Atlas Copco LM 56:or, men vid slutet av 1960-talet förekom även spårlös lastning med hjälp av Atlas Copco T2G. Vilka lastmaskiner som användes innan detta är för tillfället okänt.

Se bild på LM 56...
Se bild på T2G...

Långban
Tyvärr okänt vilka lastmaskiner som använts, men olika modeller av Atlas Copcos LM-maskiner är självfallet troligt. Lastmaskiner började användas i Långban senast år 1947.

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR