ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

UNDERJORDSKROSS/GALLER

Nordmarksberg
Galler på 318 m nivån.

Värmlandsberg
Från början galler, senare tillkom en kross, som var uppställd drygt 400 m under jord. Troligen var det en Morgårdshammar skutkross, AR 120.

Se annnons från Morgårdshammar...

Finnmossen
Galler fram till 1968, då en Morgårdshammar skutkross AR 120 insattes på 360 m nivå. Krossen var TV-övervakad och var den första industri-TV:n i Uddeholmsgruvorna.

Se annnons från Morgårdshammar...

Taberg
Oskars schakt: Galler på 390 m avvägning.
Värmlandsschaktet: galler på 500 m avvägning.

Se bild på galler...

Persberg
Från mitten av 1960-talet en rotations/skutkross AR 120, Blakes tuggare nr 5 och en Symon 4 ¼ fots konkross, alla från Morgårds- hammar på cirka 330 m avvägning. Möjligen stod dessa krossar uppställda även på cirka 230 m avvägning, där den första kross- tationen låg.

Se annnons från Morgårdshammar...
Se bild på Blake nr 5...

Långban
Endast galler. Efter att malmbrytningen upphört i mitten av 1950-talet och endast dolomit bröts fanns detta galler på 220 m nivå.

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR