ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

ANTAL HISSAR/SKIPPAR

Nordmarksberg
Gubbortsschaktet: 2 st. En av Morgårdshammar år 1918 tillverkad hiss, med räls för uppfrakt av malmtunna. Tillåten bruttovikt 1800 kg, max 10 personer. Den gamla lingejdrade hissen användes fram till nedläggningen som motvikt.

Se ritning på schakt...
Se bild på hisskorg...

Nygruveschaktet: dubbel uppfordring med två st. hundar. Ej besikt- igade för persontrafik.

Se bild tömningsstation för hundar...
Se bild på schakt...

Värmlandsberg
Vid schaktsänkningen under senare hälften av 1960-talet användes en frihängande tunna. Från och med 1976 dubbel uppfordring med automatiskt tippande skippar. Under dessa fanns personhissar. Max last var 3,5 ton, men då persontransport förekom var max last begränsad till 1 ton och 8 personer.

Finnmossen
Från och med år 1965 två stycken skippar med personhiss inunder. Endast norra hissen var tillåten för persontrafik och då fick ej malm finnas i någon av skipparna.

Se bild på skiptömning...

Taberg
Oskars schakt: Under 1950-talet fanns två stycken skippar för berg. Under denna tid försiggick personbefordran med hjälp av en "dubbeldäckad" hiss, tillverkad av Högfors Mek. Verkstad år 1944, som tog 8 personer, 4 personer på varje våning. Till personhissen fanns också en motviktshiss.

Värmlandsschaktet: Två skippar för berguppfordring med person- hissar inunder.

Persberg
I den nuvarande laven fyra stycken. Två personhissar samt två st bottentömmande skip för berguppfordring. Personhissarna tog 15 man vardera.

Se bild på nivåväljare...

Långban
Nya schaktet: 2 stycken för dubbel uppfordring med vagn. Max 8 personer i vardera hiss (år 1931).

Se ritning på schakt...

Lokaschaktet: endast en person/material-hiss med motvikt. Max antal personer i hisskorgen 5 st.
Bjelkes schakt: okänt, men på 1940- och 50-talet uppfordrades dolo- mit här.

Se bild på schakt...

TEKNISKA FAKTA
HISS/SKIPSTYRNING
ANTAL HISSAR/SKIPPAR
GRUVSPEL
HUVUDSCHAKT
GRUVANS DJUPASTE PUNKT
LAVENS KONTRUKTION
UNDERJORDSKROSS/GALLER
HUVUDUTFRAKTSNIVÅ
LOKTYPER UNDER JORD
LASTMASKINER
ALIMAKHISS

GRUVOR
FINNMOSSEN
PERSBERG
NORDMARKSBERG
TABERG
VÄRMLANDSBERG
LÅNGBAN

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR