ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

BLOMBACKA BRUK


Källa: Bergshanteringens vänner 1907
3 mil sydväst om Filipstad finner man resterna av det som en gång var Blombacka bruk. Verksamheten är nedlagd och det återstår endast ett antal förfallna byggnader. Platsen ligger en bit utanför den nuvarande kommungränsen och det är väl tveksamt om bruket tillhörde Filipstads bergslag. Troligt är i alla fall merparten av råvarorna kom från gruvorna i området.

FILIPSTAD
STADENS HISTORIK
BILDER
ÖVERSIKTSKARTA

BERÄTTELSER
FILIPSTAD-GÄVLE
MARTINUGNSDRIFT
SIRSJÖBERGETS GRUVA
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON
MILKOLNING

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR