ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVCIRKUSEN


Foto: Jan Kruse: 2001
1953 övergick Ljusnarsbergs gruvfält i Bolidens Gruvaktiebolags ägo. Detta bolag ändrades senare till att benämnas Boliden Aktiebolag. 1966 ersattes den gamla trälaven med en 30 meter hög så kallad gruvcirkuslave av Bolidentyp. Det är en flyttbar fackverkskonstruktion av stål. Även ett nytt gruvspel togs i bruk. Malmen skickades till Saxberget för anrikning. Brytningen upphörde i augusti 1975.

FILIPSTAD
STADENS HISTORIK
BILDER
ÖVERSIKTSKARTA

BERÄTTELSER
FILIPSTAD-GÄVLE
MARTINUGNSDRIFT
SIRSJÖBERGETS GRUVA
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON
MILKOLNING

NFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR