ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ENGELSBERG


Foto: Jan Kruse 2001
Engelsbergs bruk i Västmanland finns sedan 1993 med på UNESCO's världsarvslista som ett av de viktigaste industriminnena i världen. I Herrsmedjan färskades järnet och bearbetades under smälthammaren. Räckhammaren hamrade ut smältstyckena till stänger. Smedjan fick sitt nuvarande utseende efter ombyggnaden 1845. Produktionen bestod av stångjärn till dess att lancashiremetoden infördes i slutet av 1800-talet. Därefter tillverkades smältstycken som sändes vidare till andra bruk.

FILIPSTAD
STADENS HISTORIK
BILDER
ÖVERSIKTSKARTA

BERÄTTELSER
FILIPSTAD-GÄVLE
MARTINUGNSDRIFT
SIRSJÖBERGETS GRUVA
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON
MILKOLNING

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR