ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FLOGBERGET


Foto: Jan Kruse 2002
Flogbergets gruvor öster om Ludvika är kända sedan 1600-talet men först under 1800-talet började brytning i större skala. Järnhalten i gruvan endast ca 25 %, så därför lades gruvan ned 1899. Driften återupptogs år 1906, då gruvan elektrifierades och ett modernt anrikningsverk byggdes. Även ett bricketteringsverk tillkom, men år 1918 fick gruvan sin slutliga nedläggning. Den är numer besöksgruva. Gruvfältet är cirka 350 m långt och 45 m brett. De översta gruvorna är vattenfyllda, men de längre ner på berget dräneras genom en stoll. Utsikten från Flogbergets gruvor är storslagen.

FILIPSTAD
STADENS HISTORIK
BILDER
ÖVERSIKTSKARTA

BERÄTTELSER
FILIPSTAD-GÄVLE
MARTINUGNSDRIFT
SIRSJÖBERGETS GRUVA
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON
MILKOLNING

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR