ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

ÄNGGRUVORNAS STATION


Foto: Jan Kruse 2002
Vid Änggruvornas (ca 5 km norr om Filipstad) stationshus är allt lugnt och stilla. Utom då det förekommer övning på skjutbanan intill förstås. Här passerade NKLJ-banan rakt igenom Finnshyttebergsfältet. Tyvärr fick man inte så stor nytta av järnvägen just här, eftersom den sista av gruvorna lades ner redan 1905.

FILIPSTAD
STADENS HISTORIK
BILDER
ÖVERSIKTSKARTA

BERÄTTELSER
FILIPSTAD-GÄVLE
MARTINUGNSDRIFT
SIRSJÖBERGETS GRUVA
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON
MILKOLNING

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR