ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © 2002-2005 Filipstads Bergslag

SAXÅHYTTAN


Foto: Jan Kruse 2003

Saxå hytta är känd sedan 1540, men är troligen äldre. Bergsmännen som drev hyttan vid denna tid hette Måns Bänktsson, Birger samt Erik och Mårten Finne. De skattade för 400 osmundar vilket gjorde hyttan till medelstor bland de 15 upptagna hyttorna som fanns med i 1540 års jordebok. I 1560 års jordebok upptas 3 bergsmän och 2 husmän vid hyttan. År 1633 byggdes en hammare vars smide 1838 höjdes från 175 till 333 skeppund. Den lades ned 1856. Under sina sista år producerade hammaren cirka 500 skeppund. Troligen tillverkades stundtals vid hammaren en del gruvredskap för Persbergsgruvorna.

Största malmleverantören har alltid varit Persbergsgruvorna. Malmen transporterades med båt (eller släde på vintern) över sjön Yngen, till den så kallade Saxåbryggan, där transporten under delar av 1800-talet fortsatte med hjälp av hästbana. I slutet av 1700-talet ägde brukspatron Johan Olof Berggren större delen av hyttan och dess omgivningar. Omkring år 1900 var J. Jansson patron vid hyttan. I början av 1900-talet ägde brukspatron K. K. Karlsson bruket. År 1912 bildades Saxå Bruk AB och 1916 köpte Hellefors Bruks AB hyttan, bara för att lägga ned den samma år.

Numera ägs markerna av Stora Enso och Saxå Golfklubb arrenderar marken på 50 år från och med 1965. Hyttan förvaltas numer av Föreningen Värmländska Industriminnesmärken. Den kände krögar- en Carl-Jan Granqvist köpte 1984 Herrgården, Mellangården (trähus intill hyttan) och parken. Det gamla kolhuset intill masugnsbyggnaden används i dag som klubbhus för golfklubben, här finns även restaurang. På andra sidan Dammälven finns golfshopen, som en gång i tiden var tvättstuga. 1986 startade Saxå Kammarmusikfestival, som sedan dess i juni månad under ett antal dagar med dess aktiviteter präglar den lilla byn.

Fråga: Används järnklubbor oftare vid Saxå golfbana än vid andra golfbanor i Sverige?

Källor:
Hjalmar Furuskog, 1924: De värmländska järnbruken.
Saxå golfklubbs hemsida (http://www.saxagk.s.se).
Saxå kammarmusikfestival (http://hem.passagen.se/kammarmusik/saxa).


HYTTOR
STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

STATISTIK
TACKJÄRNSTILLVERKNING

BRUK
FINSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR