ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

LESJÖFORS BRUK


Foto: Jan Kruse 2002

Lesjöfors bruk har sitt ursprung i Dalkarlssjöhyttan. Hyttan låg visser- ligen inte på samma ställe som bruket, men det var för att få avsätt- ning för tackjärnet som man anlade en smedja i den trånga dalen vid Lesjöfors. Där fanns tillräckligt med vattenkraft och så småningom växte verksamheten betydligt. I de lokalerna har man från 1600-talet fram till idag smitt stål och tillverkat ett stort antal produkter. Mest känt är bruket som tillverkare av fjädrar, linor och tråd.
Idag finns inte Lesjöfors AB kvar i samma bolagsform, utan är upp- delat i ett antal mindre enheter med olika typer av tillverkning.

Vidare till Lesjöfors AB's hemsida...

För att få ett grepp om verksamheten i Lesjöfors har gjort en kronologi där du kan se utvecklingen i grova drag. Den är på intet sätt heltäck- ande men innehåller det viktigaste. I menyn finns även lite annat material som vi samlat ihop.

Se kronologi...

Företaget arbetade inom ett brett område. Bl.a. hade man stor del i det skogsbruk som bedrevs i regionen. Produktionsöversikten från 1959 visar hur det såg ut under glansdagarna.

Se produktionsöversikt...

Historien om Lesjöfors AB är omfattande och vi har bara hunnit med en bråkdel. Vi fyller på efter hand.
För den som vill ha mer information kan vi tipsa om att man i Lesjöfors har ett utmärkt museum. Det visar hur livet i bruksorten utvecklats genom åren och där finns också ett rejält stycke företags- historia.

Se bilder från museet...
Vidare till museets hemsida...LESJÖFORS
BILDER
KRONOLOGI
ÄGARE
CHEFER
PRODUKTIONSÖVERSIKT
GJUTERIET UPPHÖR 1969
STJÄRNBERGETS KOPPARGR.

LÄNKAR
LESJÖFORS AB
LESJÖFORS MUSEUM

HYTTOR
STORBROHYTTAN
TORSKEBÄCKSHYTTAN
GAMMALKROPPA HYTTA
RÄMSHYTTAN
LÅNGBANSHYTTAN
SAXÅHYTTAN
BOSJÖHYTTAN
BRATTFORSHYTTAN
MOTJÄRNSHYTTAN
STÖPSJÖHYTTAN

BRUK
FINSHYTTAN
HENNICKEHAMMAR
LESJÖFORS
LILJENDAL
NYKROPPA

SAMTLIGA HYTTOR
ÖVERSIKTSKARTA
SAMLAD BESKRIVNING

ÖVRIGT
BRUKSTUR PÅ PÅSKAFTON

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR